Prisliste

Gjeldende fra 01.01.2019

Alle priser er inkl. mva.

SJØFUGL: ROVFUGL/UGLER:
Svane kr. 8000,- Havørn* kr. 9000,-
Grågås kr. 6000,- Kongeørn* kr. 9000,-
Ærfugl kr. 4500,- Musvåk kr. 4000,-
Svartbak kr. 4000,-                       Hønsehauk* kr. 5000,-
Fiskemåke kr. 2500,- Spurvehauk kr. 2500,-
Stokkand kr. 4000,- Tårnfalk kr. 3000,-
Laksand kr. 4500,- Hubro* kr. 6000,-
Svartand kr. 3500,- Kattugle kr. 3500,-
Havelle kr. 3500,- Perleugle kr. 2500,-
Alke kr.  3500,- Spurveugle kr. 2000,-
HØNSEFUGLER: SPURVEFUGLER:
Tiur kr. 5000,- Ravn kr. 3500,-
Røy kr. 3500,- Kråke kr. 2500,-
Orrhane kr. 4000,- Skjære kr. 2000 
Orrhøne kr. 3000,- Nøtteskrike kr. 2000,- 
Rype kr. 2500,- Trost kr. 1500,-
                          

Div. småfugl kr. 1500,-
PATTEDYR
Gaupe kr.  12500 - 15000,-
Bever kr.  7500,-
Rev kr.  6500 
Hare kr.  4500,-
Mår kr.  3500,-
Mink kr.  3000,-
Ekorn kr.  2000,-
Røyskatt kr.  2000,-
DYREHODER: BLEKING AV SKALLER:
Elg kr. 12000,- Elg kr. 2500,-
Hjort kr. 7500,- Hjort kr.  1500,-
Rein kr. 7500,- Rein kr. 1500,-
Rådyr kr. 4000,- Rådyr kr.  1000 
Villsau kr. 5000,-