AGDER UTSTOPPING

Prisliste

Gjeldende fra 01.11.2023

Alle priser er inkl. mva.

SJØFUGL:
ROVFUGL/UGLER:Svane

kr.

10 000,-


Havørn*

kr.

12 000,-

Grågås

kr.

6 000,-


Kongeørn*

kr.

12 000,-

Ærfugl

kr.

5 000,-


Musvåk

kr.

5 000,-

Svartbak

kr.

4 500,-


Hønsehauk*

kr.

6 000,-

Fiskemåke

kr.

3 000,-


Spurvehauk

kr.

3 000,-

Stokkand

kr.

4 500,-


Tårnfalk

kr.

3 000,-

Laksand

kr.

5 000,-


Hubro*

kr.

6 000,-

Svartand

kr.

4 000,-


Kattugle

kr.

4 000,-

Havelle

kr.

4 000,-


Perleugle

kr.

3 000,-

Alke

kr.

3 500,-


Spurveugle

kr.

2 500,-
HØNSEFUGLER:SPURVEFUGLER:Tiur

kr.

5 500,-


Ravn

kr.

4 000,-

Røy

kr.

4 000,-


Kråke

kr.

3 000,-

Orrhane

kr.

4 500,-


Skjære

kr.

2 500,-

Orrhøne

kr.

3 000,-


Nøtteskrike

kr.

2 500,-

Rype

kr.

3 000,-


Trost

kr.

2 500,-

Div. småfugl

kr.

2 000,-PATTEDYR


Gaupe

kr.

15 000,- til 20 000,-

Bever

kr.

8 000,-

Rev

kr.

7 000,-

Hare

kr.

5 000,-

Mår

kr.

4 000,-

Mink

kr.

3 500,-

Ekorn

kr.

2 500,-

Røyskatt

kr.

2 500,-
DYREHODER:
BLEKING AV SKALLER:


Elg

kr.

12 500,-


Elg

kr.

2 500,-

Hjort

kr.

8 500,-


Hjort

kr.

2 000,-

Rein

kr.

8 500,-


Rein

kr.

2 000,-

Rådyr

kr.

5 000,-


Rådyr

kr.

1 250,-

Villsau

kr.

5 000,-