AGDER UTSTOPPING

Forsendelse/innlevering av vilt

Veiledning ved forsendelse eller innlevering av vilt til preparering

For å få et godt resultat er det viktig at viltet behandles pent fra det er skutt/funnet til det ligger i frysen.

Det er viktig at viltet blir korrekt behandlet før innlevering eller forsendelse. Alt vilt som skal prepareres må avkjøles, pakkes i tett plastikk og fryses ned så raskt som mulig. Oppbevares i fryseboks inntil forsendelse/innlevering.

Hoder av hjortevilt snittes opp i  nakken og ikke på fremsiden av halsen. Ta med nok skinn, helst fra bak forbena.

Orrfugl og storfugl er i fjærskifte tidlig i jakta. Derfor egner skogshøns seg best til preparering når de er funnet eller skutt fra sent i oktober.

Ved forsendelse tas viltet ut av frysen, all plastemballasje fjernes. Deretter pakkes viltet inn i flere lag tørkerull og avispapir og tettpakkes i en solid pappeske. Send pakken som "express over natten" post først i uka. Legg med en lapp med telefonnummer, navn og adresse samt spesielle ønsker angående montering.

NB!! Ta kontakt med meg før pakken sendes.

For å beholde fredet vilt som er merkepliktig/registreringspliktig, er jeg behjelpelig med å søke Direktoratet for Naturforvaltning om dette. Eieren må oppgi funnsted, dato, navn, adresse og personnummer, da dette kreves av DN for registrering.